Rekrytointi Turku - IntoJob Oy, apunasi työllistämisessä

Pekko Savolainen 0400137893 - Marko Ahola 0406310202

Rekrytointi

Rekrytointi on tärkeässä osassa yrityksen toiminnassa. Rekrytoinnin kautta yritykseen saadaan osaavaa työvoimaa, joka tuottaa yrityksen tuotteet ja palvelut. Rekrytointia pidetään usein rasitteena, mutta todellisuudessa jokainen rekrytointi on askel kohti menestystä. Onnistuneet rekrytoinnit tuovat yritykseen uutta osaamista ja energiaa, jolloin lopputulos on enemmän kuin yhden työntekijän lisäys. Toisaalta epäonnistunut rekrytointi hukkaa aikaa ja rahaa, jolloin rekrytointia aletaan pitämään pelkkänä riskinä.

Rekrytointi voidaan toteuttaa monella tapaa. Yksi tapa on tehdä rekrytointi itse ja osassa yrityksiä on työntekijä tai työntekijöitä, jotka hoitavat rekrytointia. Nämä yritykset ovat usein suuria tai keskisuuria yrityksiä, joilla rekrytointitarve on jatkuva. Pienemmissä yrityksissä rekrytoinnin hoitaa usein yrittäjä tai toimitusjohtaja itse. Tällöin kuluu päättäjältä kallista aikaa rekrytointiin ja usein rekrytoinnissa pyritään oikomaan, jotta aikaa kuluisi rekrytointiin mahdollisimman vähän. Onko tämä liiketaloudellisesti järkevää, että yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkein tekijä tekee yhden tärkeimmistä toimista paneutumatta siihen asiaan kuuluvalla vakavuudella? Toisaalta yritys saattaa rekrytoida muutaman tai vain kymmenen vuoden välein, jolloin rekrytointiosaamista ei talossa ole juuri lainkaan.

Rekrytoinnin voi toteuttaa myös käyttämällä esimerkiksi IntoJob Oy:n kaltaista toimijaa, joka kartoittaa asiakkaan tarpeen, avaa yritykselle tarjolla olevat mahdollisuudet ja palaa yritykseen, kun sopiva työntekijä tai työntekijät ovat löytyneet, joten päättäjälle jää tehtäväksi vain valita tekijöistä mieleisin ja allekirjoittaa paperit.

IntoJob Oy hoitaa puolestanne koko rekrytointiprosessin, teitä turhaan kuormittamatta ja kaikki prosessin osa-alueet loppuun asti hoidettuna.

Ota meihin yhteyttä  ja kerro tarpeestanne.

IntoJob Oy - Rekrytointi Turku

Rekrytointi prosessina

Rekrytointi alkaa tarvekartoituksesta. Käymme kanssanne keskustelun, jossa selvitetään tarkalleen Teidän tarpeenne, resurssit ja tavoitteet. Tuomme asiakkaillemme aina lisäarvoa rekrytoinnista, kun yritys antaa meille rekrytointitoimeksiannon. Kartoituksen tavoitteena on löytää rekrytoinnista tekijöitä, joilla pystytte samanaikaisesti varmistamaan uuden työntekijän töiden jatkuvuuden, sekä kasvattamaan ja tehostamaan liiketoimintaanne. Tarvekartoituksen päätteeksi teemme asiakkaamme kanssa rekrytointitoimeksiannon, jonka jälkeen lähdemme etsimään tarvetta vastaavaa työntekijää.

Rekrytoinnin toinen vaihe on työntekijän löytäminen. Tähän me IntoJobilla käytämme erilaisia keinoja, joista yleisimpinä ovat työpaikkailmoitukset ja olemassa olevan hakijarekisterin hyödyntäminen sekä IntoJobin muut kontaktit. Usein palveluitamme käyttävä yritys haluaa hyvän tekijän ja mahdollisimman nopeasti. Tässä toimintamallimme on osoittautunut hyväksi ja olemmekin pystyneet usein vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin muutaman päivän aikana.

Rekrytointiin olennaisena osana kuuluu työhakemustenvastaanotto. Tämä on työläs prosessi, koska hyvään rekrytointiin kuuluu olennaisena osana jokaisen hakemuksen läpikäyminen. Oikotietä ei tässä kohtaa ole, eikä hakemuksia voi kategorisoida lukematta niitä ensin. Käymme hakemukset ajatuksella läpi ja kategorisoimme vasta tämän jälkeen. Tällä tavoin meille syntyy tieto siitä, minkälaisia työnhakijoita on tarjolla, eikä yksikään hyvä tekijä jää huomioimatta. Tämä on yksi olennainen osa meissä, jossa eroamme muista rekrytointitoimijoista; hakemukset vastaanottaa  henkilö, joka käy kaikki hakemukset yksitellen läpi - vain tällä tavoin löytyy hyvät työntekijät.

Kun olemme löytäneet paperilla sopivat työnhakijat on vuorossa rekrytoinnin kolmas vaihe, eli puhelinhaastattelut. Haastattelemme aina puhelimitse suuren määrän hakijoita, jotta pystymme kartoittamaan ne hakijat, jotka kannattaa kutsua paikan päälle. Osa kartoituksesta liittyy asiakkaamme tarpeisiin ja osa taas kokemuksen tuomaan osaamiseen, jolla tunnistetaan parhaimmat hakijat. Ryhdymme jo puhelinhaastatteluvaiheessa ohjaamaan hakijaa oikeaan suunta, eli siihen minkälainen työnantaja on kyseessä ja mitkä ovat heidän tarpeensa.

Rekrytoinnin vaiheista neljäntenä ja tärkeimpänä on työhaastattelu, eli tapaamme aina hakijan  ja käymme keskusteluja hakijan soveltuvuudesta tehtävään. Kartoitamme aina myös motivaatio-, osaamis- ja tavoitetekijöitä. Työhaastattelussa haastattelijalta vaaditaan kykyä poimia asiakkaan kannalta tärkeimmät asiat esiin ja tehdä päätös hakijan esittelystä asiakkaalle. Kyky tehdä tämä vaihe rekrytoinnista oikein syntyy vain kokemuksen ja satojen haastattelujen kautta. Tällä osa-alueella olemmekin IntoJobilla pärjänneet erityisen hyvin ja tämä näkyy siinä, että lähes aina asiakas hyväksyy esittelemämme työnhakijan.

Rekrytoinnin viimeinen vaihe on työnhakijoiden esittely. Esittelemme asiakkaalle yleensä 1-2 hakijaa avointa työpaikkaa kohden, joista asiakas valitsee mieleisensä. Hakija on aina itse paikalla esittelyssä. Emme siis halua kuormittaa asiakastamme pitkillä haastatteluilla vaan ennen esittelyä molemmat osapuolet ovat saaneet kattavat esitiedot toisistaan ja työn aloittamisesta voidaan sopia välittömästi. Asiakkaan valittua työntekijän, me viemme paperityöt loppuun ja ilmoitamme molemmille osapuolille tarkan aloitusajankohdan.

IntoJob Oy:n rekrytointiprosessi ottaa huomioon kaikki osa-alueet ja etsii asiakkailleen juuri oikeat työntekijät sekä työllistämistä tukevat toimet. Annatte meille rekrytointitoimeksiannon ja me tuomme teille oikeat tekijät - näin helppoa rekrytoinnin kuuluu olla.

Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan lisää.

IntoJob Oy - Rekrytointi Turku

Rekrytointiin apua

Miksi yritys käyttää ulkopuolista apua rekrytoinnissa? Voimmehan me tehdä sen itse!

Tämä on yleinen ajatus yrityksissä ja johtaa usein turhautumiseen rekrytoinnissa. Rekrytointi on vaativa prosessi ja saattaa mennä pahasti pieleen, jos asioita ei tehdä oikein.

Rekrytointi on omalla tavallaan henkilökohtaista työnantajan ja työnhakijan välistä tutustumista, mutta samanaikaisesti on vaikea päästä henkilökohtaiselle tasolle kertomaan itsestään ja suunnittelemaan yhteistä tulevaisuutta. Käytettäessä rekrytointitoimijaa saadaan keskusteluyhteys syntymään ilman tapaamista. Me tiedämme asiakkaan tarpeen ja pystymme selvittämään myös työnhakijan tarpeet. Tätä kautta voimme varmistua siitä, että osapuolet sopivat toisilleen.

Rekrytoinnin suorittava taho on keskittynyt ainoastaan rekrytointiin. Rekrytoijaa ei kuormita yrityksen kiireet tai johtaminen, vaan tärkeimpänä asiana on löytää oikea tekijä asiakasyritykselle. Se on meidän työtämme ja siihen suhtaudumme tarvittavalla vakavuudella. Olemme vain niin hyviä, kuin viimeisin rekrytointimme. Haluamme myös luoda lisäarvoa palvelullemme ja olemme rakentaneet tietotaidon erityyppisiin tukiin ja työllistämismuotoihin sekä liiketoiminnan kasvattamiseen.

Rekrytoinnissa myös nopeus ja kontaktit ovat valttia. Hyvät hakijat eivät ole pitkään ilman työtä ja rekrytointia pitää pystyä viemään kohtuullisella aikataululla eteenpäin. Yrityksen päättäjän aika on usein kiireistä, eikä hyviin hakijoihin ehditä reagoida riittävän nopeasti ja usein jäljelle jää vähemmän haluttuja tekijöitä. Työmarkkinat ovat kilpailua parhaista työnhakijoista ja työpaikoista.  Nopeimmat vievät parhaat.

Rekrytointipalveluissa päädytään usein keskustelemaan myös kustannuksista; mikä tässä maksaa, miksi maksaisin tuosta ja voimme kyllä tehdä itse halvemmalla. Nopeasti ajateltuna tilanne on näin, eihän oma aika mitään maksa? Kyllä se itseasiassa maksaa. Yrityksen päättäjän ja yrittäjän aika tulee arvottaa - kuinka paljon sinun tuntisi maksaa? Jos rekrytointi suoritetaan omatoimisesti muiden töiden ohella, niin molemmat tehtävät kärsii. Tuottavuus toisaalla laskee ja toisaalla kuluja syntyy. Hyvin tehtyyn rekrytointiin menee useita kymmeniä työtunteja. Toisaalta voi olla, että kiireellä tehdyssä rekrytoinnissa jää huomioimatta mahdollisuuksia ja tästä aiheutuu tappiota.  Viimeisenä asiana on rekrytoinnin epäonnistuminen - mitä jos tekijä onkin väärä? Tekijään panostetaan, mutta työsuhde loppuukin jo alkumetreillä. Kulut ovat syntyneet ja rekrytointi tulee aloittaa uudestaan, ja jälleen kuuluu kalliita työtunteja.

IntoJob Oy ottaa omalta osaltaan vastuun rekrytoinnin onnistumisessa ja tämä näkyy myös toimintamalleissamme, eli - Työ on Tekoja - .

Ota yhteyttä ja laitetaan haku käyntiin.

IntoJob Oy - Rekrytointi Turku