Mikä työkokeilu on, mikä on sen tarkoitus ja miten se toimii?

Tero Niemi 0452314622 - Marko Ahola 0406310202

Työkokeilu

Työkokeilu on tarkoitettu käytettäväksi työttömälle työnhakijalle mahdollisuudeksi mm. tutustua uravaihtoehtoihin, työelämään palaamisen tueksi ja osaamistason selvittämiseksi sekä tukemaan työllistymistä. Työkokeilu on tarkoitettu työttömille työnhakijoille ja päätökset työnhakijan osallistumisesta työkokeiluun tekee työnhakijan paikallinen TE-toimisto. Työkokeilun voi järjestää yritys, yksityinen elinkeinonharjoittaja, yhteisö (esim. kunta tai yhdistys), säätiö tai valtion virastolaitos sekä työpaja.

Työkokeilun aloittamisesta on erilaisia malleja, joista yhtenä ovat toimijat, jotka etsivät työttömille työnhakijoille työkokeilupaikkoja. Yritys voi sopia myös suoraan työnhakijan kanssa työkokeilusta. Työkokeilusta sovitaan tekemällä työnhakijan kanssa sopimus työkokeilusta . Kun työnantaja ja työnhakija ovat tehneet sopimuksen, se tulee toimittaa paikalliseen TE-toimistoon, joka tekee lopullisen päätöksen työkokeilusta.

Työkokeilu kannattaa suunnitella hyvin ja paikalliseen TE-toimistoon on hyvä olla yhteydessä, ennen asiassa etenemistä. Työnhakijan henkilökohtaisen virkailijan kanssa voidaan arvioida etukäteen työkokeilun perusteita ja vaihtaa ajatuksia siitä miten työkokeilu edistää työnhakijan työllistymistä.

IntoJob Oy selvittää asiakasyrityksilleen mahdollisuudet erityyppisiin tukiin ja toimintamalleihin osana palvelua.

Jos tarvitset tukea työkokeilun järjestämisessä tai rekrytoinnissa, niin ota yhteyttä.

 

Työkokeilu - IntoJob Oy

Yrityksille

Yrityksen on hyvä selvittää työkokeiluun liittyvät säädökset ja mahdollisuudet, ennen rekrytoinnin aloittamista, koska rekrytoinnin aikana voi tulla vastaan hakija, jonka voisi ottaa työkokeiluun. Yritykselle voi muodostua este solmia työkokeilusopimus esimerkiksi seuraavista syistä; irtisanomiset, lomautukset, osa-aikaiset työntekijät tai vääristyvä kilpailutilanne. Työkokeilun mahdollisuudet tulee aina selvittää yritys- ja hakijakohtaisesti.

Työkokeilua suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon työnhakijan lähtötaso, valmiudet työkokeiluun ja motivaatio. Työkokeilu on hyvin toimiva malli työnhakijoiden työllistämiseksi, mutta huonosti toteutettuna ja suunniteltuna johtaa usein huonoon lopputulokseen. Kun sopiva hakija on löytynyt ja suunnitelma on syntynyt, tehdään sopimus työkokeilusta. Työkokeilusopimukseen kirjataan mm. työajat, kesto ja työtehtävät sekä työkokeilun tavoitteet. Tämä sopimus esitetään täytettynä TE-toimistolle, joka tekee päätöksen työkokeilusta. Tärkeänä osana työkokeilun myöntämiseen ovat perustelut, eli työkokeilu tulee pystyä perustelemaan ja sille tulee asettaa tavoitteet. Työkokeilua ei tule aloittaa, ennen myönteistä päätöstä.

Työkokeilun kesto voi olla yksityisellä työnantajalla saman henkilön osalta korkeintaan kuusi kuukautta. Työkokeilun keston päättää TE-toimisto. Työkokeilulle on mahdollista hakea jatkoa, jos ensimmäinen sopimus on kestänyt alle kuusi kuukautta. Samalla työnantajalla voi olla useampi työkokeilija samaan aikaan, mutta näistä päätetään tapauskohtaisesti.

Työkokeilun aikana on työntekijällä mahdollisuus tutustua työhön sekä saada uutta osaamista. Samanaikaisesti työnantajalla on mahdollisuus kouluttaa ja tutustua työntekijään sekä alkaa valmistella työkokeiluun osallistuvan palkkaamista yritykseen. Myös palkkatukiasiat on hyvä selvittää jo työkokeilun aikana. Työkokeilu ei ole työsuhde ja työkokeiluun osallistuvalle ei makseta palkkaa. Työkokeilun ajalta työnhakija saa normaalin työttömyyskorvauksen, sekä mahdollisia erillisiä lisäkorvauksia.

Autamme asiakkaitamme myös työkokeiluun liittyvissä asioissa, joten ota yhteyttä ja keskustellaan lisää.

 

IntoJob Oy

Työnhakijalle

Työkokeilu on hyvä mahdollisuus nopeuttaa omaa työllistymistä. Työllistymistä edistävinä tekjöinä ovat esimerkiksi seuraavat asiat; työkokeilusta saat työkokemusta, uutta osaamista, rakennat suhteen yritykseen ja tärkeimpänä asiana se, että hyvällä näytöllä saat yrityksestä työpaikan.

Ennen työkokeilusopimuksen solmimista on hyvä keskustella asiasta oman TE-toimiston virkailijan kanssa. Asia kannattaa selvittää joka tapauksessa jo työnhaun alkaessa, jotta olet tietoinen mahdollisuuksistasi.

Työkokeiluun voi osallistua vain työtön työnhakija. Työttömäksi työnhakijaksi voit ilmoittautua TE-palveluiden oma asioinnissa , jossa voit hoitaa omaan työttömyyteesi liittyviä asioitasi. Työttömäksi työnhakijaksi voit ilmoittautua heti, kun tiedät nykyisen työsi päättyvän.

Työkokeilun ajalta ei makseta palkkaa, mutta olet oikeutettu normaaliin työttömyyskorvaukseen, sekä työkokeilusta maksettaviin muihin korvauksiin. Näistä päättää työttömyyskorvauksen maksaja ja Kela. Yleisesti työkokeiluun osallistuvalle maksetaan päivittäinen kulukorvaus. Työkokeiluun voit tutustua lisää täältä.

Ohjeistamme aina meidän kauttamme hakevia työnhakijoita työkokeiluasioissa.

Ota meihin yhteyttä ja katsotaan sinullekin työpaikka.

 

IntoJob Oy - työnhakijalle