Mikä oppisopimus on, mikä on sen tarkoitus ja miten se toimii?

Tero Niemi 0452314622 - Marko Ahola 0406310202

Oppisopimus

Oppisopimus on työsuhde, jossa työnantaja ja työnhakija solmivat työsuhteen, jonka aikana työntekijä työskentelee yrityksessä ja opiskelee samalla itselleen ammatin tai lisää osaamistaan. Osa työntekijän työpäivistä kuluu koulussa, yleensä 2-4 päivää kuukaudessa, mutta koulupäivien määrä määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Osa opinnoista tehdään etäopintoina työntekijän omalla ajalla.

Oppisopimuksen osalta on hyvä ottaa huomioon yrityksen valmiudet sitoutua oppisopimuskoulutukseen. Työntekijän lähtötaso määrittelee sen, kuinka paljon työntekijä tarvitsee tukea ja opastusta työtehtävissä. Oppisopimusta voidaan soveltaa myös työntekijöihin, joilla on osaamista alalta, mutta ei ammatillista koulutusta tehtäviin. Oppisopimus vaatii molemmilta osapuolilta vahvan sitoutumisen hankkeeseen, mutta samanaikaisesti tarjoaa hyvän pohjan motivoituneelle ja sitoutuneelle työntekijälle. Oppisopimus toimii hyvänä lisäkannustimena työntekijälle ja lisää yrityksen resursseja pitkällä tähtäimellä. Esimerkiksi yksityisyrittäjällä on hyvä mahdollisuus kouluttaa itselleen työntekijä ja yrityksen jatkaja oppisopimuskoulutuksen kautta. Lisää tietoa oppisopimuksesta .

IntoJob Oy omaa kokemusta oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä ja autamme asiakkaitamme myös näissä asioissa.

Jos tarvitsette apua oppisopimusasioissa ja rekrytoinnissa, niin ota yhteyttä.

 

IntoJob Oy - oppisopimus

Yrityksille

Oppisopimus on yritykselle hyvä malli kasvattaa ammattitaitoisia osaajia yrityksen tarpeisiin. Oppisopimus on tosin sitovuudeltaan sellainen, että oppisopimusta harkittaessa tulee tehdä kattava suunnitelma sen toteuttamisesta. Alueenne oppisopimustoimisto ja TE-toimistot antavat tarvittaessa lisätietoa oppisopimuksen järjestämisestä.

Oppisopimuskoulutusta voidaan soveltaa myös yrityksen nykyisiin työntekijöihin, jos on tarpeellista kouluttaa työntekijöitä uusiin työtehtäviin tai lisätä osaamista nykyisiin työtehtäviin.

Käyttäessänne oppisopimusta rekrytointimallina on hyvä käydä kattavat keskustelut työnhakijan kanssa. Oppisopimuksen onnistuminen vaatii motivoituneen ja oikean tyyppisen työntekijän. Yrityksen tulee tarjota työntekijälle riittävät mahdollisuudet ammatin opiskeluun, jotta oppisopimuksesta saadaan molemmille osapuolille riittävä hyöty.

Oppisopimuskoulutuksessa oleva työntekijä on yleensä oikeutettu palkkatukeen. Palkkatukea tulee hakea ennen työsuhteen aloittamista. Katso lisää tietoa palkkatuesta.

IntoJob Oy palvelee asiakkaitaan myös oppisopimuskoulutukseen ja palkkatukiin liittyvissä asioissa.

 Ota yhteyttä ja kerro kuinka voimme auttaa.

 

IntoJob Oy - oppisopimus

Työnhakijalle

Oppisopimuskoulutus on hyvä tapa työllistyä ja samalla kasvattaa omaa osaamista tai hankkia ammatillinen koulutus. Jos olet esimerkiksi jättänyt ammatilliset opinnot kesken, voit jatkaa opinnot loppuun oppisopimuksella. Ammatinvaihto on myös mahdollista toteuttaa oppisopimuksella, myös nykyisellä työnantajalla.

Oppisopimusta varten sinun tulee löytää itsellesi työnantaja, joka on valmis kouluttamaan sinut työn ohella ammattiin. Oppisopimukseen ryhdyttäessä on hyvä varmistaa, että työnantajalla on valmiudet antaa tarvittava tuki koulutuksen läpiviemiseksi. Omalta osaltasi sinun tulee miettiä missä välissä ehdit opintosi hoitaa ja riittääkö sitoutumisesi hankkeeseen. Motivaatiota oppisopimuksessa tietenkin lisää se, että työnantaja kouluttaa sinusta itselleen ammattilaisen, josta halutaan pitää kiinni. Työmarkkinoilla löydät myös helpommin työpaikan, kun olet ammattilainen.

Oppisopimuksen aikana sinulle maksetaan työstäsi normaalisti palkkaa. Palkan suuruus määräytyy työehtosopimuksen mukaan tai työnantajan kanssa sopimalla. Lisää tietoa oppisopimuksesta saat TE-toimistosta tai opetushallituksen sivuilta.

IntoJob Oy neuvoo työnhakijoita, jotka hakevat työtä meidän kauttamme, myös oppisopimusasioissa.

Ota meihin yhteyttä ja katsotaan sinullekin työpaikka.

 

IntoJob Oy - oppisopimus