Mitä palkkatuki on, kuka sitä voi saada, miten sitä haetaan ja kannattaako hakea?

Tero Niemi 0452314622 - Marko Ahola 0406310202

Palkkatuki

Palkkatukea voi hakea työttömälle työnhakijalle, jolla on vaikeuksia työllistyä. Tämä toimii peruslähtökohtana haettaessa palkkatukea, mutta käytännössä palkkatuen saantiin vaikuttaa mm. seuraavat tekijät: hakijan status, käytettävissä olevat määrärahat, hakemisen perusteet, hakijan kotipaikka ja yrityksen tila. Muuttujia palkkatuen hakemiseen liittyen on runsaasti ja nämä asiat on selvitettävä aina tapauskohtaisesti.

Jos työnantaja harkitsee hakevansa työnhakijalle palkkatukea, niin tulee ottaa huomioon, että työsuhdetta ei saa aloittaa, ennen myönteistä palkkatukipäätöstä. Palkkatukien käsittelyaika on yleensä noin kaksi viikkoa, mutta tässäkin on alueellista vaihtelua, riippuen missä palkkatukiyksikössä asia käsitellään.

Rekrytointiprosessia aloitettaessa on hyvä määritellä se, että kuinka olennaista palkkatuen saaminen työntekijän rekrytoinnin osalta on. Toisaalta voi olla hyvin tärkeää tai jopa olennaista, että uutta työntekijää varten saadaan palkkatuki ja toisaalta taas hyvä hakija saatetaan menettää, koska käsittelyaika on pitkä. Palkkatuen tarkoitus on kuitenkin lähtökohtaisesti tukea vaikeasti työllistyvän työttömän työnhakijan työllistymistä ja tämä toimii ohjenuorana palkkatukia haettaessa.

Palkkatukea haetaan siihen tarkoitetulla paperilomakkeella tai sähköisesti TE-palveluiden oma asioinnista . Käsittelyn nopeuttamiseksi on suositeltavaa käyttää sähköistä asiointia. Sähköistä asiointia varten yritys tarvitsee Katso-tunnisteen .

IntoJob Oy:n rekrytointipalveluihin kuuluu aina palkkatukimahdollisuuksien kartoittaminen ja hakeminen sekä neuvonta näihin liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä, jos haluatte tehokkaan ja toimivan ratkaisun rekrytointiinne.

 

IntoJob Oy - Palkkatuki

Yrityksille

Yrityksen on hyvä selvittää ja ymmärtää palkkatukiin liittyvät asiat, ennen palkkatuen hakemista. Yrityksellä voi olla esteenä palkkatuen saamiselle seuraavanlaiset asiat; verovelat, irtisanomiset, lomautukset ja aikaisemmat palkkatuet. Jos yrityksellä on esteitä palkkatuen saamiseksi, niin prosessiin ei kannata lähteä. Yrityksen mahdollisuudet palkkatukiin on aina kartoitettava yrityskohtaisesti.

Palkkatukea voi saada kokopäiväiselle tai osa-aikaiselle työntekijälle, sekä vakituisiin että määräaikaisiin työsuhteisiin. Palkkatukea haettaessa on tärkeää pystyä perustelemaan valitun työnhakijan osalta ne syyt miksi palkkatukea tulisi myöntää.

Palkkatuen kestoon ja määrään vaikuttaa perusteet sen myöntämiselle, eli esimerkiksi hakijan status ja tarjolla oleva työsuhde. Yleisesti ottaen palkkatukea voi saada muutamasta kuukaudesta vuoteen, tuen ollessa 30-50% syntyvistä hyväksyttävistä kustannuksista. Kannattaa kysyä työnhakijalta onko tämä oikeutettu palkkatukeen, sillä osa hakijoista on asian jo omalta osaltaan selvittänyt. Tämä ei silti takaa palkkatukea, mutta antaa alustavasti tietoa mahdollisesta tuesta. Palkkatuki on määräaikainen ja sille voidaan perustelluissa tilanteissa hakea jatkoa.

Palkkatuki soveltuu parhaiten yrityksen näkökulmasta sellaiselle työnhakijalle, joka ei välttämättä täytä kaikkia kriteereitä avoinna olevaan työpaikkaan, mutta on hakijana muuten erinomainen. Tälläinen hakija voi olla esimerkiksi nuori työnhakija, jolla ei vielä ole riittävästi kokemusta alalta tai kokenut työnhakija, joka on vaihtamassa alaa. Erityyppisiä yhdistelmiä on useita ja rekrytoijan tulee tiedostaa eri mahdollisuudet jokaisen hakijan kohdalla.  Palkkatuki tarjoaa yritykselle mahdollisuuden työllistää hyvin motivoituneen työntekijän, jota ilman palkkatukea ei voisi työllistää.

IntoJob Oy ottaa huomioon rekrytoinneissaan myös työnhakijat, jotka usein jäävät rekrytoinnissa huomioimatta. Kokemuksemme kautta osaamme valikoida sellaiset työnhakijat, jotka kannattaa palkkatuen tukemana työllistää.

Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan miten voimme teitä työllistämisessä auttaa.

 

IntoJob Oy - Palkkatuki

 

 

Työnhakijoille

Työnhakijan kannattaa selvittää palkkatuki omalta osaltaan heti työnhaun alettua. Aktiviisen työnhakijan kannattaa tarkistaa TE-toimistoltaan tasaisin väliajoin onko palkkatuen osalta tullut muutoksia. Palkkatukiin tulee muutoksia kalenterivuoden aikana erilaisista syistä ja hakijan status työttömänä työnhakijana saattaa työttömyyden pitkittyessä muuttua.

Palkkatuen myöntämisen ehtona on, että olet ilmoittautuneena työttömäksi työnhakijaksi. Työsuhdetta ei tule solmia, ennen myönteistä palkkatukipäätöstä. Työttömäksi työnhakijaksi voit ilmoittautua TE-palveluiden oma asioinnissa , jossa voit hoitaa omaan työttömyyteesi liittyviä asioita. Työttömäksi työnhakijaksi voit ilmoittautua heti, kun tiedät nykyisen työsi päättyvän.

Työllistymisen kannalta on tärkeää pysyä aktiivisena ja tietoisena omista mahdollisuuksista. Palkkatuella on merkittävä vaikutus työllistymiseesi niissä tilanteissa, kun työttömyytesi on pitkittynyt tai muuten vaikeutunut. Myös hakieassasi tehtäviin, joihin sinulla ei ole riittävää kokemusta, on palkkatuesta hyötyä.

Jos työkykysi on alentunut esimerkiksi sairauden takia ja tästä syystä työnhakusi on vaikeutunut, niin palkkatuki toimii hyvänä tukena työllistymisessäsi. Sinulle voi olla tarjolla myös muita tukia riippuen erityistarpeistasi. Muista, että työnantajilla on rajatusti aikaa selvittää näitä mahdollisuuksia, joten kannattaa ottaa mahdollisuuksista itse selvää.

IntoJob Oy selvittää aina työnhakijan kanssa palkkatukimahdollisuudet sekä henkilökohtaiset muut mahdollisuudet työllistymisesi tukemiseksi.

Ota meihin yhteyttä ja katsotaan sinullekin työpaikka.

 

IntoJob Oy - palkkatuki